Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaVilla Bredero

Algemeen

Onze school heeft een bijzonder schoolvak: Villa Bredero. Het vak, uniek in Nederland (!), is een officieel examenvak dat je kunt kiezen in de bovenbouw. Het is anders dan de andere schoolvakken, omdat je in kleine groepjes onder leiding van een coach gaat werken aan opdrachten die van buiten de school komen. Zo leer je plannen, onderzoeken, samenwerken, problemen oplossen, verslagen maken, presenteren en reflecteren. Allemaal competenties die je later op het HBO, of Universiteit ook gaat tegenkomen.

Natuurlijk krijg je veel begeleiding en krijg je gastlessen op niveau. Zo zijn er in het verleden mensen van Deloitte geweest om te vertellen hoe je een financiële planning kunt maken, ook zijn er architecten op school geweest die samen met een groep denken over een geschikte inrichting van plekken in Amsterdam Noord. Samen met de deelraad wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van de lokale politiek.

In samenwerking met de opdrachtgever wordt ook gewerkt aan expertiseverbetering op allerlei gebied: hoe schrijf ik een script, hoe maak ik een film, hoe fotografeer ik, hoe kan ik het beste een enquête maken. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale ondernemers en (culturele) instellingen. Wij op het Bredero vinden het belangrijk dat de school binding met de buurt heeft en dat de buurt binding met de school heeft. Bekijk hier een overzicht van de onderzoeken en projecten in het kader van Villa Bredero.

De coachgroep, de opdrachtgever en de coach bepalen samen hoe een opdracht moet worden aangevat (plan van aanpak). Het is van groot belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het welslagen van de opdracht. De opdrachten zijn zeer divers, dus vele talenten kunnen worden gebruikt. Van jou wordt grote inzet en flexibiliteit verwacht. Villa Bredero is vooral voor mensen met ambitie, die meer dan een zesje willen halen, een mooie uitdaging. Villa Bredero is een unieke kans om in schooltijd kennis te maken met het 'echte' leven, je krijgt de kans om met professionals uit het bedrijfsleven samen te werken en je krijgt een kijkje in de keuken van allerlei bedrijven en instellingen!

Een aantal keer breng je verslag uit aan organisaties en instellingen die een verzoek of onderzoeksvraag hebben voorgelegd aan Villa Bredero. Op grond van dit verslag, je ontwikkeling van de diverse competenties en je inzet krijg je een beoordeling van je opdrachtgever en je coach. Oud-leerlingen zijn vaak zeer tevreden over hun eindexamenvak Villa Bredero. Zij vinden dat ze met enorme voorsprong op het gebied van plannen, organiseren en presenteren starten op hun vervolgopleiding.